Ana içeriğe atla

Rapor Gereksinimleri

Bilgisayar ve internet kullanımının kurumsal ve kişisel düzeyde giderek artması bilgi ve iletişim teknolojilerini sürekli olarak hızlı bir şekilde gelişmeye zorlamaktadır.
Bilgisayar teknolojilerinin ilk kullanım aşamalarında yapısal verilerin saklanabilmesi çok önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonraları yaygın kullanım ve ihtiyaçlar doğrultusunda ses, görüntü gibi yapısal olmayan çokluortam(multimedia) verilerinin de depolanabilmesi mümkün hale gelmiştir. Yaygın kullanım ve her türlü verinin depolanabiliyor olması, istenen anlamlı bilgiye erişim süreçlerinde bir takım sorunların çıkmasına sebep olmuştur. Verilerin saklanabilmesi oldukça kolay olmasına karşın, eldeki büyük verilerin süzülmesi, düzenlenmesi, değerlendirilmesi, özetlenmesi ve sunumu oldukça güç bir hal almıştır.
Dolayısıyla günümüzde bilginin üretilmesindeki hız  kadar, onun iletilme ve değerlendirilme süresinin kısalığı da önemli bir metrik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kuruluşları göz önünde bulundurduğumuzda yönetimin temelde bir karar verme süreci olduğunu ve bu kararların verilebilmesinde yöneticelere en büyük yardımcının da eldeki bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Doğru ve zamanında bilgilere sahip olunduğunda alınan kararların da daha doğru ve etkili olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.
Günümüz şartları ve rekabet koşulları dikkate alındığında kullanıcıların kendilerine sağlanan bilgiyi yeterli bulmadıklarını görürüz. Kullanıcılar, sunulan bilgi doğru ve zamanında olsa bile, bilginin ayrıntı düzeyi, nasıl görüneceği, nasıl raporlanacağı, gibi konularda da etkin rol almak istemektedirler.
Bunlarla birlikte her bir kullanıcının bilgiye bakış açısı da birbirinden farklıdır ve bir kullanıcının bilgiye yaklaşımı ve onun üzerindeki algısı organizasyon içindeki rolu ile ilişkilidir. Örneğin bir satınalma sorumlusu her bir hareket kaydı üzerinde ayrıntılı analizler yapabilmeyi isterken, finans müdürü için yetrli zamanı olmadığından daha çok kümülatif veriler üzerinde çalışmayı tercih edecektir.
Kullanıcıların ihtiyaçları ve bakış açılarındaki farklıları dikkate aldığımızda rapor kullanıcılarını kapsayacak 4 grup tanımlayabiliriz:
clip_image002

Kullanıcıların, söz konusu sistemler içerisinde yer alan bilgileri verimliliğe dönüştürebilmesi ancak ilgili veriler üzerinde etkin çalışmalar yapabilmelerine, verileri istedikleri esneklikte görebilmelerine bağlıdır. Bu noktada veriye erişim stratejisinin önemi artmaktadır.
Pek çok organizasyon, kullanmakta olduğu Bilgi Sistemleri aracılığıyla oldukça büyük miktarlarda veri toplamakta ve işlemektedir. Bilgi sistemleri içeriğinde toparlanan bu bilgilere ulaşım aşağıdaki farklı stratejiler ile sağlanabilir.
clip_image004
Rapor kullanıcıların bulundukları kategoriler itibari ile yukarıda belirtilen bilgiye erişim stratejileri ve rapor tercihleri de farklılık göstermektedir. Aşağıdaki tablo farklı kullanıcı tiplerinin bulundukları kategorilerle ilişkili olarak bilgiye erişim stratejilerini özetlemektedir.
clip_image006
Verinin, bilgiye dönülştürülmesinin çok daha önemli olduğu bilindiğine göre kurumların ihitiyaçları doğrultusunda bilgiye erişim stratejilerini belirlemeleri ve bilgi sistemlerini buna göre oluşturmaları gerekmektedir. Bilgi olmadan yöneticilerin geleceğe ilişkin planlar oluşturması çok gerçekçi olmamaktadır. Dolayısıyla bilgi ve bilgiyi değişik kademeler için işleyen ve değişik şekillerde sunan sistemlerinin, organizasyonların strateji ve performansları üzerindeki etkileri çok önemli bir yer tutmaktadır.
Referanslar
  1. Bilgiye Erişim – www.nesnel.com.tr
  2. Yedek Parça Stok Planlaması ve Raporlama Faaliyetleri için Bir Karar Destek Sistemi. [Mehmet Sayın Yüksek Lisans Tezi - 2007]
Ali Sercan YILMAZ, Deniz KILINÇ

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…