Ana içeriğe atla

Aynı SQL Veritabanını Birden Fazla Sunucuda Kullanma

Zaman zaman gerek performans açısından, gerekse farklı nedenlerle aynı veritabanına farklı sql sunuculardan erişme ihtiyacı doğar. Burada karşımıza farklı seçenekler çıkar. Bunlara kısaca bakacak olursak:
1. Mirroring
2 (principal, mirror) veya 3 sunucu ile (principal, mirror, witness) kurulur. Principal ve mirror sunucular sql standard veya enterprise edition olmalıdır. Witness olan sunucu ise sql express edition bile olabilir. Ancak witness sunucu varsa yüksek bulunurluk olabilir. Üç farklı şekilde kurulabilir:
  1. Yüksek bulunurluk (witness sunucu ile senkron veritabanı)
  2. Yüksek koruma (witness sunucu kullanmadan senkron veritabanı)
  3. Yüksek performans (witness sunucu kullanmadan asenkron veritabanı)
Mirror olan veritabanına erişilemez (aktif olmadığı sürece recovering statüsünde kalır Bir veritabanının sadece bir tane mirror kopyası olabilir. Mirror olan veritabanından sadece okuma yapmak için snapshot alınabilir. Özellikle uzak lokasyona mirror alınıyorsa uygun bir çözümdür.

2. Snapshot
Sadece snapshot alındığındaki anlık bilgiyi içerir. Boyut olarak daha ufaktır (commit edilmemiş transactionları içermez). Her snapshot alındığında veritabanının tamamı transfer edildiğinden, ufak veritabanı için uygundur. Sadece okuma yapılabilir.
3. Log Shipping
Kritik olmayan veritabanları için veri kurtarma çözümüdür. İki veya daha fazla sunucu ile kurulur (primary ve standby). Sunucular sql standard, enterprise, workgroup veya developer edition olabilir. Simple recovery ile çalışmaz. Full veya bulk-logged olmalıdır. Otomatik transfer işlemleri için her iki sunucuda da Sql Agent çalışıyor olmalıdır. Logların kopyalanması için okuma/yazma yetkisi olan ortak bir disk alanı olmalıdır. Sql Agent servisini çalıştıran kullanıcının bu ortak alana okuma/yazma erişimi olmalıdır. Standby veritabanından okuma yapılabilir.

image
Şekil 1. Log shipping
4. Merge Replication
Üç farklı replikasyon yönteminden (transaction, merge, snapshot) en çok kullanılanıdır. Veri çalışması olabilecek mobil uygulamalar veya dağıtık sunucu uygulamaları için kullanılır. Çakışan veriler, tanımlı kurallara göre birbirini ezebilir. Diğer yöntemlerden farklı olarak:
  1. Veriler dışındaki objeler de (kullanıcılar, yetkiler, vb) taşınır
  2. İki veri tabanına da yazma yapılabilir
Sonuç olarak, her yöntemin kendi içinde artıları ve eksileri olduğundan, uygulamanın ve bize sağlanan ortamın özelliklerine göre (sunucu sayısı, kullanıcı sayısı, lokasyonlar, okuma veya yazma yapılacağı vb) işimizi görecek en performanslı yöntem tercih edilmelidir.
Necmettin TÜRER

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

UML ve Modelleme – Bölüm 4 (Class (Sınıf) Diyagramları)

Bir önceki makalemizde UML modellemede kullanılan ilk diyagram olan Use Case diyagramını incelemiştik. Bu makalemizde nesne tabanlı programlamada kullanılan sınıflar ve sınıfların arasındaki ilişkileri modelleyebileceğimiz diyagramlar olan Class(Sınıf) diyagramlarını inceleyeceğiz. UML’de sınıflar, nesne tabanlı programlama mantığı ile tasarlanmıştır. Sınıf diyagramının amacı bir model içerisinde sınıfların tasvir edilmesidir. Nesne tabanlı uygulamada, sınıfların kendi özellikleri (üye değişkenler), işlevleri (üye fonksiyonlar) ve diğer sınıflarla ilişkileri bulunmaktadır. UML’de sınıf diyagramlarının genel gösterimi aşağıdaki gibidir. Şekil 1. Class Diyagram Şekil1’de görüldüğü üzere bir dikdörtgeni 3 parçaya bölüyoruz. En üst bölüm sınıf adını, orta kısım özellik listesini (üye değişkenler) ve en son kısım, işlev listesini (üye fonksiyonlar) göstermektedir. Çoğu diyagramlarda alt iki bölüm çıkarılır. Genelde tüm özellik ve işlevler gösterilmemektedir. Amaç, diyagramın sadece belirli k…

UML ve Modelleme – Bölüm 3 (Use Case Diyagramlar)

Önceki iki makalemizde (1, 2) UML’e genel olarak değinip ve modellemede kullanacağımız dokuz diyagram hakkında bilgiler vermiştik. Bu makalemizde Use Case diyagramından detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle, genel Use case diyagramının tanımını hatırlayalım. “Bir kullanıcı ve bir sistem arasındaki etkileşimi anlatan senaryo topluluğudur.” Ivar Jacobson Senaryo tanımı için der ki:
“Aktörle sistem arasında gerçekleştirilen, sonucunda aktöre farkedilir getirisi/ faydası oluşan etkileşimli diyalogdur. ” UML Use Case Diyagramları  sistemin işlevselliğini açıklamak amacıyla kullanılır. Sistemin birbirinden ayrı özelliklerinin detaylarını göstermekten ziyade, Use Case Diyagramlar, tüm mevcut işlevselliği göstermek için kullanılabilir. Buradaki en önemli noktalardan biri,   Use Case Diyagramlar temelde sequence diyagram ve akış diyagramlarından farklıdır. Use Case diyagramlar dört ana elemandan oluşmaktadır. Aktörler, Sistem (Proje kapsamını belirtir), Use Caseler ve bunlar arasındaki ilişkiler. Şekil…

Cluster ve clustering nedir? Cluster oluşturmanın faydaları nelerdir? (Bölüm I)

Cluster, basit anlamda benzer bir amaç için belirli bir konfigürasyon yapılarak aynı görevi birlikte ya da yedekli çalışmasını sağlayan servistir. Cluster farklı amaçlarla oluşturulabilir fakat son kullanıcı tarafından her zaman tek bir bilgisayar gibi gözükecektir. Bir cluster oluşturmak için en azından iki adet sunucuya ihtiyaç vardır ve bir cluster içindeki her bir sunucu “node” olarak adlandırılır. İhtiyaç olan hizmete göre çeşitli sayıda nodelar bir araya gelerek clusterları oluşturmaktadır. Bir cluster oluşturmak için gerekli sebepler daha fazla performans ihtiyacı, yüksek erişilebilirlik (high availability) ya da her ikisi birlikte olabilir. Şimdi cluster çeşitlerini çok fazla ayrıntıya girmeden biraz daha yakından inceleyelim. Yüksek erişilebilirlik (High-availability) clusterlarıBu tip cluster yapısında öncelik erişilebilirliği arttırmadır. Bunu tek bir sunucunun görevini herhangi bir donanım yada yazılım problemi oluştuğunda diğer bir sunucunun otomatik olarak devralması olara…